bg
Aktuality

Táto stránka používa súbory cookies, aby sme vám mohli poskytovať služby v čo najvyššej kvalite.

Viac informácií

Súhlasím

Report Cestovné náhrady vytvára podklady pre účtovnícke a ekonomické oddelenie firiem. Výpočet cestovných náhrad a stravného trvá niekoľko sekúnd, čo je nezanedbateľná úspora času oproti manuálnemu počítaniu diét a stravného zamestnancami firiem.

Od septembra 2014 je súčasťou systému Dispečer nový report Kniha jázd. Viac pohľadov, detailnejšie grafy, rýchlejšie zobrazovanie dát a prepojenosť so štatistickými reportmi systému Dispečer. To všetko nájdete v novej Knihe jázd!

Pridali sme na Mapu jázd nový stav vozidla, ktorý sa označuje červenou farbou. Ide o stav, kedy vozidlo nemá GPS signál alebo je jeho údaj o polohe starší ako 15 minút.

Naši zákazníci, ktorí monitorujú svoje vozidlá systémom Dispečer, a súčasne využívajú systém spoločnosti TimoCom, majú teraz  výhodnejšie podmienky pre získanie nových objednávok na prepravu! 

Nadviazali sme spoluprácu so spoločnosťou Gefco s.r.o., s ktorou sme prepojili náš systém. Všetci naši zákazníci, ktorí sú dopravcami spoločnosti Gefco, tak majú možnosť zviditeľniť svoje vozidlá tejto spoločnosti.

Začiatkom mája budete mať možnosť začať využívať vynovený report Porovnanie tankovaní. Report bude prehľadnejší a pracovať s ním bude skutočne pohodlné!

Rentabilné objednávky a optimálne trasy prepravy. Nový doplnkový modul monitorovacieho systému Dispečer.sk.  „Modul riadenia prepráv“ je efektívne riešenie pre jednoduché a prehľadné riadenie prepráv.

Vážený klient, od 1.7.2013 bude nová verzia výpočtu diét v systéme Dispečer v plnej verzii. Pôvodná verzia výpočtu diét zostane síce zachovaná, ale bude slúžiť len ako prehliadač v tejto verzii vygenerovaných diét.