bg
Napísali o nás

Táto stránka používa súbory cookies, aby sme vám mohli poskytovať služby v čo najvyššej kvalite.

Viac informácií

Súhlasím

Náklady na palivové hospodárstvo vozových parkov firmy predstavujú najvyššie čiastky v porovnaní s celkovou prevádzkou vozidiel. Čím ďalej sa tak ponúka otázka, aké nástroje docielia zníženie nákladov a zefektívnia palivové hospodárstvo vozového parku. 

Jedným z úspešne využívaných nástrojov je systém Dispečer.sk, ktorý zabezpečuje komplexné monitorovanie a správu vozidiel. O jeho riešeniach nielen v oblasti palivového hospodárstva nám porozprával Ing. Ivan Hronec, konateľ spoločnosti.

Aké konkrétne prínosy má systém pre spoločnosť, ktorá si ho do vozového parku zavedie?

Systém Dispečer.sk poskytuje množstvo funkcií, ktorými môže klient reálne ušetriť. Jeho cieľom je zautomatizovať a zefektívniť riadenie vozového parku. K tomu prispievajú okamžité informácie o stave vozidiel, automaticky generované reporty a alarmy, ktoré včas upozornia klienta na neštandardné situácie. 

Naši zákazníci majú okamžitý prehľad, on-line, o stave a polohe všetkých vozidiel na jednom mieste. Nemusia strácať čas vypisovaním knihy jázd alebo počítaním diét pre vodičov, pretože systém to spraví za nich. Na mape im systém zobrazí aktuálnu polohu aj detailnú trasu vozidla za zvolené obdobie. Nezabudnú na udalosti spojené so servisom či údržbou vozidla, pretože systém ich na to včas upozorní. Náklady vozidla sú prehľadne evidované, čím zákazník veľmi rýchlo zistí, ako drahá je  prevádzka konkrétneho vozidla či celého vozového parku.

Systém Dispečer.sk prispieva k šetreniu financií aj v oblasti palivového hospodárstva vozového parku. Kontroluje tankovania, či vodič naozaj natankoval do nádrže množstvo paliva uvedené na bločku. Odhalia sa tak fiktívne a neúplné tankovania a Dispečer.sk  pomocou alarmu upozorní na vzniknutý rozdiel. Systém zároveň porovnáva reálnu spotrebu so spotrebou udávanou výrobcom a  neustále monitoruje palivo (v prípade inštalácie palivovej sondy). Ďalej môžem spomenúť zníženie palivových nákladov prostredníctvom zlepšenia  jazdy vodiča na základe vyhodnotenia štýlu jeho jazdy, prípadne prispôsobenie cien prepravy na základe reálnych nákladov na spotrebu. Veľkou výhodou systému Dispečer.sk je aj fakt, že na základe spotreby vykázanej z nášho monitorovacieho systému si môže firma uplatniť náklady na palivo v rozsahu zaznamenanom monitorovacím systémom.

Spomenuli ste neustály monitoring paliva v prípade inštalácie palivovej sondy. Mohli by ste nám to viac priblížiť?

Ide o zaznamenávanie stavu paliva v palivovej nádrži vozidla pomocou plavákovej alebo bezplavákovej kapacitnej elektronickej palivovej sondy. Kapacitná sonda predstavuje moderné riešenie monitorovania hladiny paliva v nádrži. Sondy sa inštalujú priamo do palivovej nádrže vozidla a nepretržite zaznamenávajú stav paliva, načerpané aj spotrebované palivo. Toto riešenie merania paliva je vhodné pre nákladné vozidlá a kamióny, autobusy a pracovné stroje. Všetky tieto vozidlá majú totiž veľké nádrže s veľkým objemom paliva, čím vzniká potenciálne väčšia možnosť krádeže paliva.

Sú aj iné riešenia ako monitorovať stav a spotrebu paliva okrem merania pomocou palivových sond?

Systém Dispečer.sk umožňuje ešte 2 ďalšie spôsoby sledovania spotreby paliva. V prípade osobných vozidiel je možné monitorovať palivo pomocou palubného počítača. Pri nákladných vozidlách a kamiónoch je tiež možné snímať spotrebu a stav paliva z palubného počítača, táto metóda však nemusí byť dostatočne presná pri dlhých trasách. Poslednou možnosťou je štatistický výpočet spotreby paliva z prejdených kilometrov a tankovaní vozidla.

Akým spôsobom môže klient v systéme evidovať tankovania z čerpacích staníc? Uviedli ste, že na základe týchto informácií sa môžu odhaliť fiktívne a neúplné tankovania.

Klient má možnosť využiť niekoľko spôsobov pre evidovanie záznamov o tankovaniach. Najvyužívanejším spôsobom je import súboru s tankovaniami získaným z čerpacej spoločnosti, prípadne vložiť bloček. Systém Dispečer má aj mobilnú formu v podobe aplikácie Mobilný Dispečer a Mobilný vodič, prostredníctvom ktorých môže klient zaevidovať tankovanie priamo po načerpaní, aj keď nie je práve pri počítači.

Systém Dispečer.sk je naozaj veľkým pomocníkom pre akýkoľvek vozový park. Každému typu vozidla dokáže ponúknuť optimálne riešenie. Sprehľadňuje, uľahčuje a zefektívňuje  prácu dispečerov a majiteľom spoločností ponúka možnosť nepretržitej informovanosti o vozovom parku prostredníctvom webovej a mobilnej aplikácie.

Transport a logistika 06/2017       Stiahnuť článok v PDF