bg
Aktuality

Táto stránka používa súbory cookies, aby sme vám mohli poskytovať služby v čo najvyššej kvalite.

Viac informácií

Súhlasím

Servisná agenda systému Dispečer umožňuje zaznamenávať udalosti týkajúce sa údržby, výjazdov a servisov spojených s vozidlom. Každá udalosť môže byť závislá od času a kilometrov. Systém automaticky tieto udalosti sleduje a včas vás upozorní na ich realizáciu.

Po kliknutí na Servisnú agendu sa zobrazí riadok s dvomi filtrami – „jedno vozidlo“ a „Vyberte vozidlo“, kde si zvolíte, či sa má zobraziť agenda pre:

 • jedno vozidlo – v druhom filtri sa zobrazí ponuka vozidiel. Po kliknutí na vozidlo v druhom filtri sa automaticky zobrazí servisná agenda vybraného vozidla
 • skupinu vozidiel – v druhom filtri sa zobrazí ponuka skupín vozidiel. Po kliknutí na skupinu vozidiel sa automaticky zobrazí servisná agenda vybranej skupiny
 • všetky vozidlá – automaticky sa pod filtrami zobrazí servisná agenda všetkých vozidiel spoločnosti
 • všetky návesy – možnosť zobrazenia všetkých udalostí pre návesy

V prehľadnej tabuľke sa zobrazia informácie o konkrétnych servisných udalostiach. Viete tak kedy bola udalosť vytvorená, akého vozidla a závady sa týka, v akom je stave ako i aké sú finančné náklady.

Vytvorenie novej udalosti

Ak chcete vytvoriť novú udalosť, stačí, ak kliknete na tlačidlo „+Nová udalosť“. Môžete si vybrať z troch typov udalostí:

 • Údržba, kontrola – vhodná pre udalosti spojené s pravidelnou starostlivosťou o vozidlo
 • Výjazd – pre situácie, kedy je potrebné k vozidlu uskutočniť výjazd asistenčnej služby
 • Servis – nečakaná udalosť, pri ktorej došlo k poškodeniu vozidla
Údržba, kontrola

V ľavej časti karty sa nachádzajú „Základné informácie“ obsahujúce:

 • Dátum - dátum pridania udalosti
 • Vozidlo - EČV vozidla/náves
 • Udalosť - názov udalosti, ktorá sa k vozidlu viaže. Používateľ si môže vybrať z už existujúcich udalostí alebo si vytvoriť vlastnú udalosť
 • Popis - popis udalosti vlastnými slovami
 • DPH – percentuálna výška DPH
 • Náklady bez DPH
 • Náklady s DPH
 • Doklad - napríklad číslo faktúry

Na pravej strany karty sa nachádzajú doplnkové informácie k danej udalosti. Môžete si vybrať, či daná udalosť má:

·        Závislosť od času

 • Začiatočný stav – dátum začatia udalosti
 • Konečný stav – dátum ukončenia udalosti
 • Interval –  rozdiel medzi konečným a začiatočným stavom, ako dlho môže trvať daná udalosť (niekedy medzi 1.11.2016 (začiatočný stav) a 30.11.2016 (konečný stav) musím prezuť pneumatiky, interval je teda 29 dní)
 • Upozorniť pred – koľko dní pred ukončením danej udalosti má systém používateľa na danú udalosť upozorniť (má ma upozorniť 7 dní pred, to znamená, že ma začne upozorňovať 23.11.2016 )

Závislosť od km

 • Začiatočný stav – stav km, pri ktorých má začať udalosť (20 000km)
 • Konečný stav – stav km, pri ktorých má skončiť udalosť (30 000 km)
 • Interval –rozdiel medzi konečným a začiatočným stavom, ako dlho môže trvať daná udalosť (každých 10 000 km treba vymeniť olej vo vozidle)
 • Upozorniť pred – koľko km pred ukončením danej udalosti má systém používateľa na danú udalosť upozorniť (upozorniť 5000 km vopred – pri 25 000 začne systém upozorňovať )

Je vybavená – po zaškrtnutí tohto políčka už nebude používateľ upozorňovaný na udalosť

Opakuje sa + vybavená – až keď sú zaškrtnuté obe tieto políčka vytvorí systém novú pripomienku s rovnakými údajmi

Ikona – k danej udalosti je možné priradiť aj konkrétnu ikonu, ktorá bude zobrazovaná v tabuľke „Servisná agenda“, ale aj v „Zozname vozidiel“.

Výjazdová udalosť

Základné informácie na karte obsahujú:

 • Dátum - dátum pridania udalosti
 • Vozidlo – vozidlo/náves na ktoré sa udalosť viaže
 • Vodič – meno a priezvisko vodiča na ktorého sa výjazdová udalosť viaže. Vodič musí byť vyplnený je to povinný údaj
 • Objednávka -  číslo objednávky
 • Stav km - stav tachometra pri ktorom sa výjazd koná (systém doplní automaticky aktuálny stav km)
 • DPH – percentuálna výška DPH
 • Náklady bez DPH
 • Náklady s DPH
 • Doklad - napríklad číslo faktúry a dátum, kedy bol doklad prijatý

Samotná výjazdová udalosť obsahuje aj rozšírené informácie:

 • Služba – názov asistenčnej služby, ktorá daný výjazd rieši
 • Závada - popis závady pre výjazdovú udalosť
 • Lokalita -  miesto, kam sa výjazd koná
 • Servis - adresa servisu
 • Termín dokončenia – dátum ukončenia servisu na vozidle
 • Riešenie – spôsob odstránenia závady
 • Poznámka – doplňujúce poznámky k servisu
Servisná udalosť

Základne informácie obsahujú:

 • Dátum - dátum pridania udalosti
 • Vozidlo – EČV vozidla alebo návesu na ktoré sa udalosť viaže
 • Prípad č. – číslo servisnej udalosti, ktoré si zadá používateľ
 • Stav km – po vybratí konkrétneho vozidla sa toto políčko automaticky vyplní
 • Poistná udalosť – možnosť previazanie servisnej udalosti s existujúcou poistnou udalosťou zaznamenanou v Agende - Poistné udalosti
 • Ťahač – v prípade, že sa servisná udalosť vzťahuje na náves a EČV návesu sa vyberie v políčku „Vozidlo“, priradí systém automaticky k návesu jeho ťahač

Doplnkové informácie obsahujú:

 • Spracovanie – spôsob, ako bude servis vykonaný
  • Vnútropodnikovo - Mechanik – v prípade vnutropodnikového spracovania servisu je možnosť k danému servisu priradiť aj konkrétneho mechanika
  • Dodávateľsky - Dodávateľ - v prípade dodávateľsky spracovaného servisu je možnosť k danému servisu priradiť aj konkrétneho dodávateľa (servisnú firmu)
 • DPH – precentuálna výška DPH
 • Náklady bez DPH
 • Náklady s DPH
 • Doklad - napríklad číslo faktúry
 • Zosobniť náklady vodičovi – náklady alebo určitú časť nákladov na servis je možné zosobniť konkrétnemu vodičovi. Táto možnosť sa zaktivuje až po zaškrtnutí okienka
 • Poznámky – poznámky k servisu
 • Termín dokončenia – kedy bude servis ukončený
 • Závada – dôvod vykonania servisu
 • Oprava – spôsob opravy

Ako byť o blížiacej udalosti automaticky informovaný?

Systém Vás na blížiacu udalosť dokáže upozorniť priamo v systéme Dispečer, mobilnou aplikáciou, SMS správou alebo emailom. Rovnako informuje aj o tom, ak už je daná udalosť zmeškaná.

V systéme Dispečer
 • ako ikonka v Zozname vozidiel - Zmeškaná udalosť sa zobrazí priamo v Zozname vozidiel pri konkrétnom aute. V prvom stĺpci sa zobrazí ikonka danej udalosti aj s jej popisom.
 • upozornenie/alarm v pravom hornom rohu - V Nastaveniach užívateľov si môžete nastaviť, aby Vás na každú blížiacu sa udalosť systém informoval zobrazením správy v pravom hornom roku pri ikonke „výkričník“ alebo „i“.
V mobilnej aplikácii

Ak sa k vozidlu viaže servisná udalosť a máte nastavené upozornenie v mobilnej aplikácii, zobrazí sa ikonka zvončeka priamo pri EČV vozidla vo Vašom mobilnom zariadení.

SMS správou

Túto možnosť si môžete vybrať v nastaveniach systému Dispečer. Konkrétne v Správe používateľov. Pozor, odosielanie SMS správ je spoplatňované.

E-mail

Ak je potrebné zrealizovať na vozidle servisný zásah, prípadne sa zmeškal termín, ktorý bol stanovený na realizáciu servisu, odošle systém automaticky email na vybranú emailovú adresu.

V prípade otázok kontaktujte našu Zákaznícku podporu na +421918 88 55 88 alebo Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..