bg
Aktuality

Táto stránka používa súbory cookies, aby sme vám mohli poskytovať služby v čo najvyššej kvalite.

Viac informácií

Súhlasím

Systém Dispečer umožňuje evidovať okrem vozidiel aj návesy. Tie môžu byť monitorované monitorovacím zariadením alebo zaznamenané manuálne.

Rovnako ako pri vozidlách je možné do návesu nainštalovať monitorovaciu jednotku a tým zabezpečiť aktuálne informácie o stave návesu. Druhou možnosťou ako evidovať náves v systéme Dispečer je manuálne ho zaznamenať. Konkrétne v Nastavenia – Evidencia vozidiel v systéme Dispečer.

Novinkou, ktorá sa objavuje pri návesoch, je možnosť označiť náves ako Aktívny, resp. neaktívny. Táto funkcia slúži na zobrazovanie návesov v Zozname vozidiel na záložke Návesy.

Na nej sa zobrazia len návesy, ktoré sú evidované ako aktívne. Takto si zabezpečíte, že budete vidieť návesy, ktoré skutočne potrebujete.