bg
Aktuality

Táto stránka používa súbory cookies, aby sme vám mohli poskytovať služby v čo najvyššej kvalite.

Viac informácií

Súhlasím

Monitorovací systém Dispečer uľahčuje prevádzku vozových parkov už viac ako desaťročie. Počas týchto rokov sa vyvinul na jedinečný monitorovací systém, ktorého primárnym poslaním je zvýšenie efektivity práce dispečerov a zníženie klientových nákladov.

Systém dokáže sledovať všetky typy osobných či nákladných vozidiel, ale aj dodávky, autobusy a špeciálne stroje. Dostupný je kedykoľvek a kdekoľvek na svete cez webové rozhranie i mobilnú aplikáciu. Výrazným špecifikom systému Dispečer v oblasti operatívneho riadenia vozových parkov je možnosť manažovania činnosti jednotlivých vodičov nielen na území Slovenska, ale aj v zahraničí. Systém pracuje s praktickými formami štatistík a reportov. Prevádzkové údaje sú udržiavané v databázach, z ktorých Dispečer na vyžiadanie generuje rôzne prehľady o vyťaženosti vozidla ako aj Knihu jázd. Systém si na slovenskom trhu drží popredné postavenie najmä vďaka tomu, že sa prispôsobuje požiadavkám svojich používateľov, čo zaručuje jeho neustále napredovanie.

 
Každý rok pribúda v systéme Dispečer množstvo užitočných funkcií, ktoré sprehľadňujú a zjednodušujú nielen prácu dispečerov, ale aj prácu vodičov. V Zozname vozidiel v Karte vodiča dokázal systém už začiatkom roku 2017 zobraziť aktuálny stav vodiča – jazdu, prácu, odpočinok. Onedlho na to pribudla možnosť zobrazenia výkonu vodiča za posledných 7 dní, pričom pri každom stave vodiča je uvedený presný časový interval, odkedy dokedy daný stav trval. Červené zvýraznenie v Karte vodiča dispečera okamžite upozorní, že vodič prekročil zákonom povolený čas na jazdu a prácu. Zaujímavý pre používateľov je aj nový report Dodržanie povolenej rýchlosti, ktorý obsahuje informácie o vodičoch a vozidlách prekračujúcich stanovenú maximálnu povolenú rýchlosť. Mnohí klienti si obľúbili aj report Vyhodnotenie štýlu jazdy, ktorý na základe zvolených vstupných parametrov oznámkuje vodičovu jazdu.
 
 
Jedným z najobľúbenejších stavebných prvkov systému je Modul riadenia prepráv. Dispečerská plachta ponúka grafický prehľad o všetkých vytvorených prepravách pre vozidlá v určitom časovom intervale. Jej úlohou je zjednodušiť proces organizácie prepráv. Zmeny, ktoré v súvislosti s prepravami vykoná jeden dispečer, automaticky vidia aj ostatní dispečeri. Veľkým prínosom je aj možnosť interakcie s vodičom prostredníctvom mobilného terminálu. Modul riadenia prepráv zabezpečuje aj administratívne úkony spojené s vytváraním objednávok a automaticky generovaných faktúr. Klient má k dispozícii aj Finančné reporty a obľúbený Logistický report, ktorý automaticky vyhodnotí efektivitu prepravy v závislosti od toho, aký zisk z nej môže klient očakávať. Súčasťou Modulu riadenia prepráv sú aj alarmy a upozornenia, v rámci ktorých si klient zvolí, či chce byť informovaný napríklad o neskorom príjazde vozidla do určenej destinácie, o vybočení z trasy, či o nepovolenom parkovaní.
 
Keďže používaním systému Dispečer chce množstvo spoločností okrem iného ušetriť finančné prostriedky na prevádzku a správu vozových parkov, musí systém aj v tejto oblasti prinášať vylepšenia. V roku 2017 pribudli aj ďalšie hardvérové a softvérové novinky. Medzi prvé spomínané patrí ponuka bezplavákových sond, ktoré zabezpečujú citlivejšie meranie pohonných hmôt. Ich hlavným prínosom je skutočnosť, že vodič nevie ich funkciu ovplyvniť bez zjavného mechanického poškodenia. V softvérovej oblasti je možné importovať do systému nielen náklady na pohonné hmoty, ale aj náklady na mýto zo všetkých krajín, čo šetrí dopravcom ďalšie náklady za administratívu.
 
Všetky spomínané novinky boli do systému Dispečer implementované pre ešte väčšie zvýšenie efektivity práce a zníženie nákladov firiem. Kvalitu a napredovanie systému je však možné udržať len vďaka súčinnosti so zákazníkmi. Pri tejto príležitosti by sme sa našim verným klientom chceli poďakovať za ich prejavenú dôveru. Spoluprácu s vami vnímame ako jedinečný záväzok a rovnako ako doteraz, aj v budúcnosti sa budeme snažiť prinášať vám stále lepší a kvalitnejší systém.

transport.sk, TS Aldobec

Transport a logistka 12-1/2017 Stiahnuť článok v .pdf