bg
Aktuality

Táto stránka používa súbory cookies, aby sme vám mohli poskytovať služby v čo najvyššej kvalite.

Viac informácií

Súhlasím

Získali sme ISO certifikát 9001:2008 Systému manažmentu kvality! Znamená to, že procesy a postupy v našej spoločnosti spĺňajú medzinárodne stanovené štandardy.

ISO 9001:2008 je norma vydávaná Medzinárodnou organizáciou pre štandardizáciu (International Organization for Standardization). Konkrétne spomínaná norma 9001:2008 je štandard pre systém manažérstva kvality.

Certifikát, ktorý sme získali je znakom, že naša organizácia má zavedené riadiace procesy a postupy pre neustále zlepšovanie kvality poskytovaných služieb. Cieľom zavedených procesov je:

  • zvyšovať spokojnosť našich zákazníkov
  • zvyšovanie kvality sa realizuje hlavne v oblastiach:
    • výskum a vývoj monitorovacích systémov
    • výroba a predaj monitorovacích systémov
    • vzdelávanie pracovníkov
    • ochrana životného prostredia