bg
Aktuality

Táto stránka používa súbory cookies, aby sme vám mohli poskytovať služby v čo najvyššej kvalite.

Viac informácií

Súhlasím

Doplnili sme do mobilnej aplikácie Mobilný Dispečer nové funkcie. Pri vodičovi sa zobrazuje stav z tachografu, pri vozidle otvorené dvere, jazda s prívesným vozíkom či zapnuté prídavné zariadenie, pri nákladoch nájdete nové ikonky aj spôsob evidovania nového nákladu a ešte čo to navyše.

Stav vodiča

V prípade vozidiel disponujúcich tachgrafom je možné snímať stav vodiča v danom vozidle. Namiesto ikonky vodiča sa potom v Knihe jázd a na Mape zobrazujú ikonky s informáciami o stave jazdy a upozornenia:

 - jazda
 - odpočinok
 - chyba
 - práca
 - zostáva 15 min. do 16 hodinového výkonu
 - 16 hodinový výkon
 - zostáva 15 min. do 9 hodinového výkonu
 - 9 hodinový výkon
 - zostáva 15 min. do 4,5 hodinového výkonu
 - 4,5 hodinový výkon

V prípade samotných vozidiel sa pri EČV vozidla zobrazujú aj ikonky rôznych stavov spojených s jazdou vozidla:

 - otvorené dvere nákladného priestoru vozidla
 - chod prídavného zariadenia (napr. kúrenie)
 - jazda s prívesným vozíkom

V aplikácii sa pri EČV vozidla objaví aj EČV návesu, ak je pri vozidle evidovaný. Súčasťou mobilnej aplikácie je aj príručka vo formáte PDF, ktorú nájdete v bočnom paneli aplikácie.

Automatické doplnenie miesta tankovania a litrov

Evidovanie nákladov sa robí po novom prostredníctvom ikonky „+“ v časti Náklady. V zozname zaznamenaných nákladov sa pri každom type zobrazuje ikonka označujúca daný typ nákladu.

Pri evidovaní tankovania v mobilnej aplikácii sa pri výbere času a dátumu automaticky doplní miesto a počet natankovaných litrov. Toto automatické doplňovanie je závislé od tankovania vozidla zaznamenaného palivovou sondou alebo palubným počítačom. Ak je takéto tankovanie v systéme Dispečer evidované (napr. v Knihe jázd), tak pri vkladaní nákladu v mobilnej aplikácii sa Stanica a Množstvo predvyplní.