bg
Aktuality

Táto stránka používa súbory cookies, aby sme vám mohli poskytovať služby v čo najvyššej kvalite.

Viac informácií

Súhlasím

Modul riadenia prepráv sa obohatil o ďalšie funkcie. Týkajú sa dispečerskej plachty, sprievodného listu a reportu „Využitie vozidla podľa kilometrov“.

Dispečerská plachta s užšími riadkami a vlajkami destinácií

V Dispečerskej plachte si môžete zobraziť prepravy v užšom zobrazení. Je to vhodné najmä pre firmy s viacerými vozidlami. Prepravy všetkých vozidiel si tak pohodlne zobrazíte na celom okne plachty. Do prepravy zobrazenej v Dispečerskej plachte si môžete zobraziť aj číslo prepravy, meno zákazníka, štát a miesto prvej ako i nasledujúcej destinácie. Súčasťou prepravy môže byť aj vlajka poslednej destinácie.

Poznámka pre dispečera a vodiča

Do sprievodného listu prepravy môžete vodičovi napísať akúkoľvek poznámku. Konkrétne ju vytvoríte v editačnom okne prepravy.

Využitie vozidla podľa kilometrov aj s cenou

Report „Využitie vozidla podľa kilometrov“ je logistický report v Module riadenia prepráv, ktorý ponúka prehľad v preprave z hľadiska navrhovaných a skutočne odjazdených kilometrov. Report zobrazuje rozdiel v kilometroch, ponúka informáciu o zaplatených kilometroch a najnovšie aj o celkovej cene.