bg
Aktuality

Táto stránka používa súbory cookies, aby sme vám mohli poskytovať služby v čo najvyššej kvalite.

Viac informácií

Súhlasím

V Module riadenia prepráv nájdete zopár nových funkcií. Získate tak ešte lepší prehľad v procese riadenia Vašich prepráv.

Mapa prepravy

Na mape prepravy si dokážete na pravý klik zobraziť viacero parametrov týkajúcich sa priebehu prepravy. Na mape tak môžete vidieť výskyt alarmov a upozornení, prestávok vozidla a jeho správ. Každý používateľ si tieto parametre dokáže vypnúť/zapnúť podľa svojich potrieb.

Nová hlavička v Objednávkach

V zozname objednávok na prepravu nájdete novú hlavičku jednotlivých stĺpcov. Okrem zmeny rozloženia bola obohatená o nový stĺpec „EČV“, ktorý zobrazuje EČV vozidla prideleného k objednávke.

Prehľad a export udalostí k preprave

V editačnom okne prepravy sa nachádza niekoľko záložiek týkajúcich sa prepravy. Jednou z nich je aj „Udalosti“, ktorá obsahuje zaznamenané alarmy a upozornenia na rôzne parametre týkajúce sa prepravy. Takýmito parametrami môže byť napr. nepovolené parkovanie, príjazd do miesta vykládky/nakládky, opustenie nakládky/vykládky, nedostupné údaje o vozidle, otvorené dvere mimo zóny/v zóne, vybočenie vozidla z trasy atď. To, čo sa monitoruje si používateľ vyberá pri vytváraní prepravy na záložke „Monitoring“.

Vygenerované udalosti si používateľ môže vyexportovať do súboru PDF alebo EXCEL.