bg
Aktuality

Táto stránka používa súbory cookies, aby sme vám mohli poskytovať služby v čo najvyššej kvalite.

Viac informácií

Súhlasím

V Komunikátore odteraz môžete označovať a filtrovať doručené správy podľa toho, či boli prečítané.

Komunikácia medzi vodičom a dispečingom patrí medzi najobľúbenejšie funkcie systému Dispečer a práve preto sa v tejto oblasti snažíme o jej neustále zlepšovanie. Do časti Agenda – Komunikátor sme najnovšie pridali možnosť označiť doručenú správu ako „prečítaná“.

Pokiaľ ste si správu od vodiča prečítali, a zároveň zhodnotíte, že by ju mal vidieť aj ďalší z vašich dispečerov, klikom na ikonku bielej obálky v stĺpci „Stav“ ju opäť zadefinujete ako neprečítanú, a tak môže byť správa stále na očiach, až pokiaľ sa jej obsah definitívne nevybaví. Neprečítaná správa sa v Komunikátore zobrazuje so symbolom žltej obálky.

Označenie doručených správ ako „prečítaná“ alebo „neprečítaná“ je aj súčasťou aktualizovanej verzie Mobilný dispečer pre operačný systém Android.

V smartfóne označíte prijatú správu ako prečítanú kliknutím jednoducho na sivý štvorček vedľa času jej doručenia. Takúto správu je možné rovnakým spôsobom odznačiť (teda označiť ju ako neprečítanú). Text neprečítanej správy sa zobrazí načerveno, text prečítanej správy načierno.