bg
Napísali o nás

Táto stránka používa súbory cookies, aby sme vám mohli poskytovať služby v čo najvyššej kvalite.

Viac informácií

Súhlasím

"Sledovanie čerpania a následne vyhodnocovania pohonných hmôt hlavne u stavebných strojov sa podstatne zlepšila a ušetrila našej spoločnosti nemalé finančné prostriedky.

Viera Týlešová, AQUASTAV, a.s.

Spoločnosť AQUASTAV, a.s. bola založená v roku 2002 ako inžiniersko-stavebná spoločnosť a v tomto roku oslávi svoje 11. narodeniny. Hlavnou náplňou spoločnosti je uskutočňovanie stavieb a ich zmien v rôznych oblastiach. Bližšie firmu AQUASTAV, a.s. predstavila v rozhovore p. Viera Týlešová.

  1. Mohli by ste bližšie popísať akým typom stavieb sa Vaša spoločnosť venuje?

„Pôsobnosť firmy môžem rozdeliť do troch oblastí – vodohospodárskych a ekologických stavieb, pozemných stavieb a inžinierskych stavieb. Do prvej oblasti by som zahrnula práce ako výstavby vákuovej a tlakovej kanalizácie, gravitačných kanalizačných sietí, výstavby a rekonštrukcie vodovodov. Okrem spomenutých realizujeme aj horizontálne pretláčanie a riadené pretlaky pri bezvýkopovej technológii výstavby. Inžinierska oblasť stavieb v sebe zahŕňa výstavbu všetkých konštrukčných vrstiev vozovky a plôch betónovou zámkovou dlažbou všetkých dezénov.“

  1. Aké konkrétne projekty, môžeme na Slovensku vidieť?

„Naše projekty sú v tomto smere viac neviditeľné ako viditeľné, keďže sa týkajú hlavne podzemných úprav. Napríklad v roku 2006 sme v okrese Senica realizovali výstavbu zásobovania pitnou vodou a neskôr aj kanalizácie. Tú sme od 2011-2013 robili aj v Borskom Mikuláši, Trstenej a Bernolákove. V Stupave sme napríklad v roku 2010 pracovali na prekládke vodovodov pri výstavbe diaľnice.“

  1. Pri stavebných a výkopových prácach používate vlastné vozidlá a stroje alebo využívate aj služby dodávateľov?

„Prednostne využívame vlastné vozidlá, no v prípade väčších zákaziek sa obraciame na našich dlhoročných dodávateľov, s ktorými máme veľmi dobré vzťahy. V súčasnej dobe tvorí vozový park 12 referentských vozidiel, 3 nákladné vozidlá a 10 stavebných strojov.“

  1. Určite veľmi dôležité pri Vašej práci je mať informácie a prehľad o činnosti a stave strojov a ľudí. Ako získavate a vyhodnocujete informácie o  vozidlách?

„Spočiatku sme vyhodnocovali informácie o vozidlách podľa skutočne nakúpených PHM a ubehnutých km, ktoré sa ručne zaznamenávali do „knihy jázd“. Priebežne štvrťročne sa vyhodnocovali priemerné spotreby na vozidlá a keď presahovala spotreba údaje podľa technického preukazu, tak sme osobne upozorňovali vodičov, príp. zhodnotili údaje aj podľa technického stavu vozidla, čo mohlo zapríčiniť zvýšenie spotreby. Pri stavebných strojoch to bolo zložitejšie, nakoľko evidencia  MTH nebola dôsledne podchytená a vykazovanie spotreby litrov/MTH bolo vysoké oproti priemerným spotrebám, ktoré sme získali od výrobcu stavebných strojov. Postupne však začalo vedenie rozmýšľať, ako mať vozidlá pod kontrolou, hlavne stavebné stroje, čím sme sa dostali až k monitorovaniu vozidiel.“

  1. Čo bolo podnetom, že ste začali uvažovať a neskôr aj využívať systém na monitorovanie vozidiel? 

„Hlavným dôvodom bola vysoká spotreba PHM pri pracovných strojov. Cieľom pri obstarávaní monitorovacieho systému bolo zabezpečenie viditeľnosti a maximálnej vyťaženosti pri vykonávaných prácach, nášho vozového parku, na všetkých akciách. Tento cieľ vybraný monitorovací systém síce spĺňal, no časom naše nároky narastali, najmä čo sa týkalo sledovania spotreby PHM v prípade strojov JCB a UNC. To bolo v predchádzajúcej monitorovacej spoločnosti dosť problematické.“

  1. Rozhodli ste sa teda zmeniť dodávateľa monitorovacieho systému. Podľa čoho ste si nakoniec vybrali?

„V priebehu rokov sme sledovali aj iné organizácie, ktoré využívajú monitorovanie svojho vozového parku. Nakoľko úzko spolupracujeme vo svojom obore aj s organizáciami, ktoré majú vozové parky a hlavne stavebné stroje monitorované, tak sme sa dozvedeli aj o systéme Dispečer. Našli sme veľa pozitívnych prvkov, ktoré nás presvedčili a v roku 2012 sme aplikovali systém do našej spoločnosti.“

  1. Čo Vašej spoločnosti priniesol, prípadne ako by ste hodnotili toto rozhodnutie, s odstupom času?

„Po oboznámení sa so systémom, sledovaním všetkých výstupov a následne ich vyhodnocovaním sa vedenie jednoznačne zhodlo v tom, že investícia do nového monitorovacieho systému bola správnym krokom. Sledovanie čerpania a následne vyhodnocovania pohonných hmôt hlavne u stavebných strojov sa podstatne zlepšila a ušetrila našej spoločnosti nemalé finančné prostriedky. Systém splnil naše požiadavky na kvalitu a kontrolu vozového parku. Ešte aj dnes sa snažíme využiť služby v ďalšom rozšírení a uplatnení pre našu organizácii.“

  1. Prezradíte nám na záver čo považujete za najväčší úspech Vašej spoločnosti?

„Za úspech považujem to, že napriek pretrvávajúcej kríze v stavebníctve, má firma naďalej zákazky a uzatvorené kontrakty. Zodpovedný prístup zamestnancov k práci a správna organizácia činností umožňuje našej firme súťažiť s konkurenciou o zákazky v stavebnom odvetví.“

Ďakujem za rozhovor

Transport a logistika  č. 5/2013, str. 43

Zobraziť článok v PDF