bg
Napísali o nás

Táto stránka používa súbory cookies, aby sme vám mohli poskytovať služby v čo najvyššej kvalite.

Viac informácií

Súhlasím

"Okrem spomenutých prínosov nám systém poskytol aj konkurenčnú výhodu, nakoľko vieme našim zákazníkom, významným farmaceutickým výrobcom, detailne zdokladovať prepravné teplotné podmienky a trasu, prípadne zabezpečiť sledovanie prepravy." 

Ladislav  Čorňák, konateľ spoločnosti INTEC PHARMA s.r.o.

Spoločnosť INTEC PHARMA s.r.o. patrí medzi významných hráčov pôsobiacich v oblasti skladovania a distribúcie liekov na slovenskom trhu. Spoločnosť so sídlom v Bratislave vznikla už v roku 1990 ako jedna z prvých spoločností s ručením obmedzeným. Od roku 1991 sa špecializuje na veľkodistribúciu liekov, predovšetkým vakcín, sér, krvných derivátov a diagnostík.

Počas celého procesu distribúcie uvedených termolabilných liekov sa v zmysle platných predpisov a smerníc EU vyžaduje zachovanie chladového reťazca. Spoločnosť INTEC PHARMA s.r.o. preto vybudovala skladové priestory a vlastný vozový park tak, aby spĺňala prísne požiadavky na veľkodistribúciu liekov s garanciou chladového reťazca v zmysle smernice 2001/83/ES. V roku 2006 spoločnosť INTEC PHARMA získala certifikát ISO 9001:2000 pre činnosť veľkoobchod s farmaceutickými výrobkami s garanciou chladového reťazca. V súčasnosti firma zabezpečuje dodávky liekov s garanciou chladového reťazca pre Slovensko z troch skladov v Bratislave, Žiline a Prešove pre viac ako dvetisíc odberateľov.

Vozový park spoločnosti INTEC PHARMA s.r.o. tvoria dodávkové vozidlá do 3,5 t vybavené  izotermickou zástavbou prepravného priestoru s chladiarenským klimatizačným agregátom aj s možnosťou ohrevu a zariadením na monitorovanie prepravnej teploty. Nakoľko systém monitorovania prepravnej teploty vo vozidlách elektronickými meracími zariadeniami (datalogermi) so záznamom teplotných údajov bol veľmi  nákladný a prácny proces, hľadali sme nové technické riešenie, ktoré sa ponúklo až rozvojom informačných GSM  technológií prepojených s internetom. Prvotným cieľom zavedenia monitorovacieho systému vozidiel v našej spoločnosti bolo teda nepretržité monitorovanie prepravnej teploty vo vozidlách a jednoduchá archivácia a vyhodnocovanie teplotných záznamov.

Po rokovaniach so spoločnosťami, ktoré ponúkali monitorovacie systémy vozidiel sme sa rozhodli v roku 2009 pre systém Dispečer.sk, ktorý nám najviac vyhovoval práve z hľadiska monitorovania prepravnej teploty, spracovania teplotných údajov a ceny. Zavedením systému Dispečer.sk však naša spoločnosť získala nielen komfortný systém monitorovania prepravnej teploty, ale aj efektívny nástroj na správu vozového parku, sledovanie a vyhodnocovanie systému riadenia kvality v rámci normy ISO, sledovania trás a spotreby. Okrem spomenutých prínosov nám systém poskytol aj konkurenčnú výhodu, nakoľko vieme našim zákazníkom, významným farmaceutickým výrobcom, detailne zdokladovať prepravné teplotné podmienky a trasu, prípadne zabezpečiť sledovanie prepravy. Monitorovací systém zároveň podporuje zvýšenú pracovnú disciplínu a odhaľuje jej porušovania, keďže všetky údaje o preprave sú dostupné on-line a je možné ich priebežne vyhodnocovať a kontrolovať. Pomocou systému Dispečer vieme identifikovať a odhaliť neoprávnené jazdy a prestoje, kontrolovať dodržiavanie štandardných pracovných postupov, sledovať efektívnosť používania chladiarenských zariadení, ktoré vzhľadom na pohon od motora vozidla majú podstatný vplyv na jeho spotrebu.

Prínos monitorovacieho systému Dispečer je pre INTEC PHARMA s.r.o. preto významný nielen z hľadiska zvýšenia úrovne a kvality riadenia distribúcie termolabilných liekov a tovarov, ale aj zníženia ekonomických nákladov na prevádzku vozidiel.

Transport a logistika  č. 3/2013, str. 43

Zobraziť článok v PDF