bg
Napísali o nás

Táto stránka používa súbory cookies, aby sme vám mohli poskytovať služby v čo najvyššej kvalite.

Viac informácií

Súhlasím

Okrem štandardného sledovania a kontroly prevádzkových parametrov vozidiel poskytuje pre dodávkové vozidlá množstvo užitočných štatistík, ako aj využívanie bezpečnostných ochranných prvkov.

Aké možnosti ponúka systém Dispečer pre dodávkové vozidlá?

Systém Dispečer  je komplexným nástrojom pre správu vozového parku. Okrem štandardného sledovania a kontroly prevádzkových parametrov vozidiel poskytuje pre dodávkové vozidlá množstvo užitočných štatistík, ako aj využívanie bezpečnostných ochranných prvkov. Systém zhromažďuje kompletné údaje z palubného počítača vozidla (ako napr. rýchlosť, otáčky motora, stlačenie plynového pedálu, spotreba PHM, akcelerácia, brzdenie, teplota motora a iné). Dokáže monitorovať otvorenie dverí nákladného priestoru, teplotu v nákladnom priestore až na 4 rôznych miestach, chod chladiarenského agregátu alebo iného prídavného zariadenia. Taktiež je možné využívať aj ochranné prvky ako sú PANIK tlačidlo či IDS zámok.

Kde je možné sa do systému prihlásiť? Je prispôsobený pre všetky operačné systémy?

Systém Dispečer  je dostupný  on-line, používatelia sa do neho môžu prihlásiť všade tam, kde je internet. Jeho funkcie je možné využívať na kancelárskych počítačoch, notebookoch a v tabletoch. Na všetkých mobilných zariadeniach s operačným systémom Android a iOS. Jednoducho všade.

Spomenuli ste množstvo údajov, ktoré je systém Dispečer schopný poskytnúť. Čím však uľahčuje prácu zamestnancov pri preprave tovaru dodávkovými vozidlami?

Okrem množstva veľmi užitočných štatistických údajov je v rámci systému dostupný napríklad automatický výpočet cestovných nákladov, automatické generovanie knihy jázd, sledovanie servisných udalostí či výpočet diét vodičom. Všetky údaje o vozidle získava systém automaticky, komunikáciou s riadiacou jednotkou vozidla. Manuálne je potrebné iba prvýkrát zadať kontrolu servisných intervalov, ďalšie opakovania však systém vytvára sám.

Ako sa do systému dostanú údaje o tankovaní?

Možností je niekoľko. Najobľúbenejším spôsobom je importovať súbory s údajmi o tankovaní priamo zo stránky čerpacej spoločnosti. Momentálne ponúkame takéto prepojenie s 11 spoločnosťami: OMV, Slovnaft, CCS, SHELL, IDS, Esso, Eurowag, Barrel, Tanker, Tir Petroleum, AS24. Import sa zvyčajne robí jedenkrát mesačne, no môže sa aj častejšie. Druhou možnosťou je zadať údaje o tankovaní do systému manuálne.

Je možné systém Dispečer využiť na komunikáciu s vodičom?

Na tento účel slúži v systéme Dispečer mobilný terminál. Je to zariadenie s 18 cm dotykovou obrazovkou podobné  tabletu.  Terminál poskytuje vodičovi niekoľko užitočných funkcií. Komunikácia s dispečingom, konkrétnym dispečerom alebo s iným vodičom je iba jednou z nich. Vodič môže posielať a prijímať textové správy alebo rôzne súbory napríklad fotky, skeny dokumentov, cieľové destinácie, poistné formuláre a mnohé iné. Ďalšími funkciami v mobilnom termináli sú navigácia, pripomienkovač, kamera, správca objednávok a zákaziek alebo nástroj na vyrátanie staziek.

Aké ďalšie možnosti poskytuje systém v rámci identifikácie vodiča?

Vodič môže byť k vozidlu v systéme Dispečer pridelený nastálo alebo sa môže vo vozidle identifikovať, a to niekoľkými spôsobmi. Veľmi obľúbeným je využívanie Dallas kľúča takzvanej kľúčenky. Pre vozidlá vybavené mobilným terminálom je možné využívať vstupný PIN kód.  Vo vozidlách vybavených digitálnym tachografom sa vodič môže jednoducho prihlásiť zasunutím karty vodiča do tachografu, s ktorým systém Dispečer prirodzene komunikuje. Pri vodičovi je taktiež možné evidovať služobné a súkromné jazdy a to jednoduchou inštaláciou prepínača do vozidla. So všetkých údajov dokáže systém Dispečer vyhodnocovať  štýl jazdy vodiča a informovať dispečera ako s vozidlom konkrétny vodič jazdí.

Na začiatku rozhovoru ste spomínali bezpečnostné ochranné prvky, ktoré systém dovoľuje vo vozidle aplikovať. Ako presne tieto prvky fungujú?

Jedným z prvkov je Inteligentný Dverný Systém, tzv. IDS zámok. Je to systém uzamykania nákladného priestoru. Ak si to preprava vyžaduje, dispečer na nakládke na diaľku nákladný priestor uzamkne a odomkne ho až na vykládke. V takom prípade sa do nákladného priestoru nedostane ani samotný vodič. Ďalším bezpečnostným prvkom vo vozidle je tlačidlo PANIK, ktoré môže využiť vodič, ak sa ocitne v bezprostrednom ohrození. V takomto prípade systém automaticky informuje dispečera alarmom. Ako doplnkové prvky sa vo vozidlách využívajú taktiež dverné snímače, ktoré detegujú stav dvier nákladného priestoru. Špeditér prostredníctvom nich vždy vie, či sú dvere nákladného priestoru otvorené alebo zatvorené.

Je systém využiteľný aj pri preprave teplo citlivého tovaru? Načo môže byť užitočný pri preprave takto špecifického tovaru?

Monitorovacie zariadenie umožňuje sledovať teplotu prostredníctvom 4 teplotných senzorov, ktoré môžu byť umiestnené na ľubovoľnom mieste vo vozidle a pracujú nezávisle. Monitorovacia jednotka je nastavená v súlade s európskou dohodou ATP. Systém poskytuje on-line reporty za ľubovoľne zvolené obdobie, až 3 roky spätne. V súčasnosti pracujeme na systéme kontrolovania teploty a generovania alarmov pri poklese teploty pod stanovenú hranicu alebo prekročenií maximálne dovolenej teploty.

Transport a logistika 05/2015 str. 43             Stiahnuť článok v PDF

inzercia dodvky 2