bg
Napísali o nás

Táto stránka používa súbory cookies, aby sme vám mohli poskytovať služby v čo najvyššej kvalite.

Viac informácií

Súhlasím

Systém Dispečer.sk umožňuje monitorovanie vozidiel v naozaj komplexnej rovine. A stále ide dopredu, v tomto roku sa doplnilo či pribudlo viac ako 20 nových funkcionalít či už v rámci samotného systému alebo aplikácie Mobilný dispečer.

Novinky v samotnom systéme

Systém Dispečer.sk prešiel niekoľkými zmenami. Ihneď po prihlásení ponúka na jednej stránke prehľadný zoznam všetkých monitorovaných vozidiel s informáciami o ich aktuálnom stave, polohe, množstve paliva v nádrži, rýchlosti, mene vodiča, potrebných servisoch a pod. Ak vozidlo zastaví na čerpacej stanici, zobrazí sa jej názov priamo v tomto zozname a v automaticky generovanej Knihe jázd. Pri dvojposádke sa evidujú mená oboch vodičov, čo je veľkým prínosom najmä pre dopravné spoločnosti. Kniha jázd po novom zaznamenáva aj to, koľko času strávilo a koľko kilometrov prešlo vozidlo v dopravnej zápche. Prínosom je určite aj zjednodušenie vytvárania servisných udalostí, ktoré sa dajú v systéme vytvoriť priamo z poistnej udalosti.

Ďalšou súčasťou systému, ktorá bola výrazne obohatená, je Modul riadenia prepráv. Jeho úlohou je zjednodušiť proces organizácie prepráv. Zabezpečuje administratívne úkony spojené s vytváraním objednávok, prepráv, faktúr, finančných a logistických reportov. Dispečer v tomto module vidí všetky prepravy na jednom mieste a plánované prepravy má od reálnych farebne odlíšené. Z Modulu riadenia prepráv okamžite zistí predpokladané náklady na jednotlivé prepravy a môže si zobraziť údaje o spotrebe paliva, pričom modul porovnáva predpokladané verzus reálne spotrebované palivo. Pri kalkulácii spotreby PHM ráta systém aj so zvýšením zaťaženia vozidla o každú tonu. Pri plánovaní si dispečer môže zobraziť rôzne alternatívy trás a zvolenú trasu odoslať priamo do vozidla. Výstupom zo systému je automaticky generovaný Záznam o preprave, „stazka“, ktorá  obsahuje informácie o prejdených destináciách, prekročených hraniciach, reálne spotrebovanom palive a nákladoch na prepravu.

V súvislosti so zmenou legislatívy na území Francúzska, týkajúcej sa vyplácania minimálnej mzdy vodičovi, priniesol systém Dispečer.sk novinku v podobe špeciálneho reportu. Po správnom nastavení je tento report dostupný vo francúzštine, preto je veľmi užitočný pri požiadavke deklarovať výkon vodiča úradom. Rovnaký report, v nemeckom jazyku, je k dispozícii aj pre výkon vodiča realizovaný v Nemecku.

Inovované a inovatívne aplikácie

Množstvo noviniek pribudlo i v samotnej mobilnej aplikácii Mobilný dispečer. Je v nej možné zobraziť väčšie množstvo funkcionalít, ktoré obsahuje systém. Veľký pokrok prináša systém Dispečer.sk v rámci ochrany vozidiel. Pomocou aplikácie Mobilný dispečer je možné aktivovať na diaľku Imobilizér, ktorý zamedzí naštartovaniu vozidla. Ďalším novým prvkom je funkcia Autoalarm, ktorou používateľ uzamkne aktuálnu polohu vozidla. Ak sa teda vozidlo pohne alebo naštartuje, je používateľ okamžite informovaný. Všetky alarmy a upozornenia, či už vo webovej alebo mobilnej aplikácii, dokážu používateľa notifikovať už aj zvukovo.

Novinkou medzi mobilnými aplikáciami je aplikácia Mobilný vodič, ktorá bola vyvinutá a špecificky vystavaná priamo pre potreby vodičov. Je jednoduchá a prepojená priamo so systémom Dispečer.sk. Umožňuje vodičovi komunikovať s dispečingom, odosielať rýchle správy, evidovať náklady spojené s vozidlom, poprípade si skontrolovať Knihu jázd a dopísať poznámku k jazde. Vodiči v nej kedykoľvek a kdekoľvek vidia aktuálne informácie o vozidle.

Adaptívnosť a kreativita v praxi

Systém bol špeciálne upravený aj pre používanie v slovenských autoškolách, od ktorých to od roku 2016 vyžaduje zákon. Zároveň bola k tomuto riešeniu vyvinutá aj samostatná aplikácia pre inštruktora a žiaka, ktorá je na Slovensku bezkonkurenčná.

Spoločnosť prevádzkujúca systém Dispečer.sk nezaháľa však ani v technologickej oblasti. V roku 2016 ponúkla používateľom nové monitorovacie jednotky. Tieto modely sú výkonnejšie, majú nižšiu spotrebu elektrickej energie a vyššiu presnosť získavania dát. Spolu s novou monitorovacou jednotkou bola používateľom ponúknutá aj nová bezplaváková metóda merania objemu paliva v nádrži.

Novým produktom je dochádzkový systém, prepojený so systémom Dispečer.sk ,pre evidenciu dochádzky zamestnancov a sledovanie zabezpečenia areálov či objektov. Je možné ho využiť napríklad v prípade bezpečnostných služieb pri pravidelných obchôdzkach strážnej služby alebo na evidenciu dochádzky vo firmách i školách. Záznamy sa potom dajú sledovať nielen online, ale aj generovať do prehľadného reportu.

Všetky spomínané novinky boli do systému Dispečer.sk implementované hlavne pre zjednodušenie a sprehľadnenie monitorovania vozových parkov. Rozvoj systému by však nebol možný bez spolupráce s klientmi, ktorým celý tím Dispečer.sk vďačí za prejavenú dôveru a želá všetko dobré do nového roku.

Transport a logistika 12-01/2016              Stiahnuť článok v .pdf