bg
Napísali o nás

Táto stránka používa súbory cookies, aby sme vám mohli poskytovať služby v čo najvyššej kvalite.

Viac informácií

Súhlasím

"S týmto monitorovacím systémom sme veľmi spokojní. Zjednodušilo nám dokladovanie prípadných reklamácií od klienta, či poistných udalostí."  

Eduard Knotek, Autotrans-E.K. s.r.o.

Korene spoločnosti Autotrans – E.K. s.r.o siahajú až do roku 1992, kedy majiteľ a konateľ spoločnosti p. Eduard Knotek, ešte ako fyzická osoba, začal podnikať v dopravnom priemysle. Z prakticky jedného auta sa postupne tvrdou a zodpovednou prácou dopracoval k súčasnému vozovému parku o kapacite 20 vozidiel.

Od svojho začiatku sa snaží majiteľ viesť svoju spoločnosť v duchu byť spoľahlivým partnerom pre svojich klientov z hľadiska profesionálneho prístupu ku každej zrealizovanej preprave. „Ako každé začiatky, ani tie moje neboli jednoduché,“ tvrdí p. Knotek. V začiatkoch svojej podnikateľskej aktivity jazdil sám na „Liazke“ a postupne si budoval dobré meno u zákazníka. S tým pribúdalo aj pracovných príležitostí a nutnosť rozširovať vozový park. V súčasnosti firma Autotrans – E.K. s.r.o. vlastní  20 ťahačov a návesov rôznych typov: kontajnerové podvozky, plachtové návesy, skriňové návesy a mraziarenské návesy. Vďaka tejto rôznorodosti vozového parku a zodpovednému prístupu k práci, dokáže spoločnosť Autotrans – E.K. s.r.o. pružne reagovať na požiadavky svojich klientov. Firma sa sústreďuje na domáci – slovenský trh, ale svoje pole pôsobnosti, na základe požiadaviek klientov,  v posledných rokoch rozšírila aj o krajiny EU.

Silnejúci tlak klientov spoločnosť Autotrans – E.K. s.r.o. donútil zmodernizovať informačný systém monitorovania vozidiel. „V tej istej dobe sme začali spoluprácu s klientom na rozvoz finančne náročného tovaru a jednou z podmienok spolupráce bolo aj presné a neustále monitorovanie vozidiel. Nebolo ďalej nad čím rozmýšľať.“ Zo širokej škály ponúk monitorovacích programov, si spoločnosť Autotrans – E.K. s.r.o. vybrala systém „Dispečer“.  „S týmto monitorovacím zariadením sme veľmi spokojní. Začali sme s montážou u piatich áut a v súčasnosti takto monitorujeme všetky naše vozidlá.“  Monitorovací systém Dispečer firme umožnil nie len okamžite reagovať na požiadavky klienta o polohe vozidla s tovarom, ale aj jednoduchšiu  kontrolu spotreby pohonných hmôt, či zostavenie knihy jázd, výpočet diét. „Zjednodušilo nám to dokladovanie prípadných reklamácii od klienta, či poistných udalostí.“ hovorí majiteľ spoločnosti p. Knotek. „V súčasnej ťažkej situácii v oblasti podnikania v doprave je dôležité mať fungovanie firmy aj s jej finančnými výdajmi pevne pod kontrolou a toto dokážeme dosiahnuť aj za pomoci systému Dispečer.“Pred pár rokmi tvoril hlavné podnikateľské portfólio slovenský trh. Firma vtedy vlastnila zhruba polovičný počet vozidiel. V silnom konkurenčnom prostredí bolo najdôležitejšie byť vždy o krok vpred. Pre klientov aj tej dobe bolo veľmi dôležité vedieť, čo sa práve deje a kde presne sa nachádza ich tovar. „Všetky informácie o pohybe vozidla, či situácii na cestách sme získavali len za pomoci mobilných telefónov“. I keď spoločnosť disponovala v tej dobe s pomerne nižším počtom vozidiel, bolo toto informovanie o stave a pohybe tovaru klienta časovo aj finančne náročné. No nejednalo sa len o informácie pre klienta, ale aj o administratívnu časť, napr. kniha jázd, diéty..., ktoré sa vypisovali ručne. S pribúdajúcimi nárokmi klientov, rozširujúcim sa vozovým parkom a silnejúcou konkurenciou, bolo potrebné rozhliadnuť sa po novom spôsobe kontroly vozidiel, ktorý by šetril nielen čas, ale aj finančné prostriedky firmy.

Martina Janotková

Transport a logistika, č. 5/2012 str. 21

Zobraziť článok v PDF