bg
Napísali o nás

Táto stránka používa súbory cookies, aby sme vám mohli poskytovať služby v čo najvyššej kvalite.

Viac informácií

Súhlasím

"Vďaka monitorovaciemu systému Dispečer sa nám výrazne znížili náklady za telefónne hovory. Keďže informácie sú dostupné v reálnom čase vieme promptne reagovať na otázky klientov týkajúce sa polohy vozidla." 

Tibor Bugár, NCD s.r.o.

Spoločnosť Tibor Bugár Autodoprava je prítomná na dopravnom trhu viac ako desať rokov. Počas svojej existencie sa postupne rozrástli z jednovozidlovej a osobnej živnosti na spoločnosť regionálneho významu s diverzifikovanou štruktúrou vozového parku. Firma je prítomná na slovenskom, maďarskom a českom trhu, kde jazdí až 90 percent jej vozidiel. „Tento dopravný trh dôkladne poznáme a naši obchodní partneri sú spokojní s poskytovanými službami, ktoré sme rozšírili aj o skladovacie služby. Vnímajú nás ako spoľahlivého partnera, o čom svedčí stála a dlhodobá spolupráca s jednotlivými partnermi,“ hovorí Tibor Bugár, konateľ spoločnosti.

Blízko ku klientom

V oblasti vozového parku, spo­ločnosť disponuje vozidlami s cel­kovou hmotnosťou od 3,5 t, 7,5 t, 12 t, 18 t až po klasické kamiónové súpravy a taktiež klasické muldové, megové aj megové muldové sú­pravy. „Vďaka takejto štruktúre sme schopní prispôsobiť sa podmien­kach na trhu a pružne reagovať na akékoľvek požiadavky zo strany našich obchodných partnerov,“ konštatuje T. Bugár.

Získavanie promptných a presných informácií je životne dôležité pre každé podnikanie. V prvých piatich rokoch získaval manaž­ment firmy informácie o pohybe vozidiel a situáciách na ceste, vy­kládkach a nakládkach pomocou mobilných telefónov. „Kontakto­vali sme jednotlivých šoférov, ktorí nám poskytli požadované infor­mácie. Keďže sme mali významne nižší počet vozidiel, postačovalo nám to. Aj náklady sme vedeli udr­žať v rozumnej výške,“ vysvetľuje T. Bugár. Rozširovaním vozového parku sa stával takýto spôsob získavania informácií finančne aj časovo náročný. V spoločnosti preto začali vy­užívať monitoring konkurenčnej firmy, založený na využívaní telefón­nych SIM kariet. V porovnaní s predchádzajúcim stavom to bol veľký pokrok, no výsledný efekt nebol v súlade s firemnými očakávaniami a vynaloženými nákladmi.

Nový systém sa osvedčil

V súčasnosti využíva firma už viac ako dva roky riadiaci a monito­rovací systém Dispečer. „S jeho službami máme pozitívne skúsenosti. Okrem toho, že umožňuje sledovať pohyb vozidiel na Slovensku aj v zahraničí, je zdrojom množstva užitočných informácií a zároveň ad­ministratívne aj časovo uľahčuje prácu so získanými informáciami,“ dodáva T. Bugár. Systém poskytuje údaje o jazdách, presnej trase a polohe vozidla, čerpaní pohonných hmôt, o spotrebe vozidiel, vytvára knihu jázd atď. „Po zavedení monitorovacieho systému Dispečer sa nám výrazne zní­žili náklady za telefónne hovory, zúčastňujeme sa na prepravách, kde je požiadavka neustáleho on-line sledovania vozidla, promptne vieme reagovať na otázky klientov týkajúce sa polohy vozidla, keďže infor­mácie sú dostupné v reálnom čase,“ pochvaľuje si konateľ spoločnosti.

Systém Dispečer pomáha aj pri sporných prípadoch a riešení re­klamácií, nakoľko informácie sa archivujú po dobu niekoľkých rokov. Využívanie systému „Dispečer je jednoznačným prínosom v našom podnikaní, vďaka ktorému sme pružnejší, efektívnejší a viac konku­rencieschopní.“

Tibor Bugár, konateľ spoločnosti

 Transport a logistika, č. 1/2012 str. 31

Zobraziť článok v PDF